Astrosofica.nl

Over Astrosofica

:: 18 juli 2006

JannemanWie gaat er schuil achter Astrosofica

Astrosofica.nl is de persoonlijke website van Jan Van der Velde. Hier publiceer ik gedachten die ik meestal schrijf naar aanleiding van huiswerk van astrologie studenten die ik mag begeleiden.

Al jaren hou ik mij intensief bezig met Astrologie voornamelijk als docent, studenten-begeleider, maar ook als consulterend astroloog.
Ik ben gediplomeerd Astroloog van het Center for Humanistic & Transpersonal Astrology.

Wat is het idee achter Astrosofica

Steeds meer ontwikkel ik een eigen Astrologische visie die ik, heel Mercurius in Leeuw, “Astrosofica” noem. Dit is een samentrekking van 3 woorden: Astro-logie, Filo-sofi-e en Logi-ca.

Ik ben dus eigenlijk veel meer geinteresseerd in Astrologie als een levensbeschouwelijk systeem dan dat ik het zie als een “voorspel techniek” zoals het nog (te) vaak wordt afgeschilderd. Daarnaast ga ik er vanuit dat de “waarheid” of “kern” gekenmerkt wordt door absolute en simpele logica.
Ik hou dus niet van moeilijke constructies in de astrologie om bepaalde dingen te kunnen verklaren.. “Ingewikkeld” is in mijn vocabulaire een ander woord voor “ik begrijp het niet”.. Vandaar dat ik nog steeds op weg ben naar een vorm waarin Astrologie steeds eenvoudiger, steeds “logischer” wordt.
Of ik dat doel ga bereiken weet ik niet, maar de weg ernaar toe is een bevredigende.. :-)

Wat kan Astrosofica voor jou betekenen

Je kunt, na een telefonische afspraak, bij mij terecht voor een astrologisch consult in mijn praktijk te Dieren (Gelderland).
De duur varieert van anderhalf tot twee uur en de kosten bedragen € 50.–.
Mensen die moeten rondkomen van het sociaal minimum kunnen, in overleg, een reductie krijgen op deze kosten.

Voor een goede astrologische opleiding (via email) verwijs ik je graag door naar: http://www.astrologie.ws/

Jan Van der Velde
Van der Duyn van Maasdamstraat 80
6951 DV Dieren
Tel: 0313-412776

geen commentaar mogelijk!