Astrosofica.nl

Bag-o-Planets

Uranus,Zon :: 21 september 2008

AnatomieWat zijn wij mensen eigenlijk?
Zijn we geest, stof, intelligente bio-machines of geincarneerde zielen.. ?
Haal je alle ontastbare en onzichtbare factoren weg dan blijft er eigenlijk niet veel meer over als een zak met vlees, vocht en botten, een “Bag-o-Bones”.

De meeste lezers zullen nu wellicht gaan protesteren: “we zijn echt wel meer, we hebben een bewustzijn, een geweten, we zijn creatief.” Anderen komen aan met begrippen als ziel en incarnatie..

Hoewel de “Bag-o-Bones” visie een heel beperkte visie is blijkt deze wel z’n nut te hebben. De medische wetenschap benaderd de mens al heel lang als een biomechanisch en een biochemish wezen. En ze bewijzen hun gelijk door zeer gecompliceerde biomechanische reparaties uit te voeren op ons lichaam of via lichaamsvreemde stoffen onze biochemische samenstelling te corrigeren. Hoe we er verder over denken, deze benadering is bruikbaar..

Voor al die mensen die nu beledigd hun zielroerselen trachten te bedaren;
De medische wetenschap snapt nog steeds niet wat deze “biomassa” bezield en/of aanstuurt, daar zijn hooguit wat vage theorieen over. En het is juist dat vage wat de wetenschap in eerste instantie kwijt wilde..

Wat ik hier wil aantonen is dat een beperkte visie soms tot uitstekende resultaten kan leiden maar dan moet je wel beseffen dat je visie beperkt is.

Natuurlijk wil ik het gewoon over astrologie hebben..
Volgens mij maken we daar ook heel vaak, en succesvol, gebruik van een beperkte visie. We nemen een cirkel en plaatsen daar een stapel onderdelen in en duiden aan de hand van de onderlinge verhoudingen het geheel van die horoscoop. We bewijzen ons gelijk door zeer gecompliceerde astromechanische duidingen die absoluut steekhoudend zijn. Hoe we er verder over denken, deze benadering is bruikbaar..

Maar hoe komt het dat de ene mens anders reageert op een zelfde operatie en dat de duiding van de zelfde astrologische constellatie voor de één wel opgaat en voor de ander niet ?

Ik denk dat de arts een fout maakt als hij alleen het lichaam geneest net zoals de astroloog een fout maakt als hij alleen de horoscoop duidt. Een mens is namelijk meer als alleen een zak met lichaamsdelen en een mens is meer als de som van de planetaire invloeden.

Bepaalde fysiologische kenmerken hebben een invloed op waar wij met ons lichaam toe in staat zijn. Zo zal iemand met korte benen minder geschikt zijn als hardloper, iemand met een tenger postuur minder geschikt zijn voor zwaar fysiek werk etc.

Iemand met een Mercurius in Stier zal minder rad van de tong zijn als iemand met een Mercurius in Tweelingen, of dan toch in ieder geval minder veelzijdig en iemand met Venus in Waterman zal heel andere voorkeuren hebben als iemand met een Venus in Steenbok.

Astro-AnatomieZie je ook de overeenkomst tussen de afzonderlijke lichaamsdelen en de afzonderlijke planeten ?
Voeg de afzonderlijke delen samen je hebt een lichaam of en horoscoop, maar wat maakt deze verzamelingen tot een mens ?

Ik zal proberen iets meer afstand te nemen van de stof zonder direct in hemelse sferen te geraken..
Er lijkt een ander niveau te bestaan, een bewustzijn dat die “zak met botten” stuurt, dat wijst met de vingers, stappen zet, voelt en ruikt etc.
Een niveau dat zich buiten de buitenste cirkel van de horoscoop bevind en communiceert met Mercurius, doet met Mars en reageert met de Maan.

Ik denk dat dit het niveau is wat we ervaren als “de mens” of als “Ik”..
Het is het overkoepelende niveau waarin al de losse onderdelen als één ervaren worden.

Al die losse onderdelen hebben een functie, je staat op je voeten, je kijkt met jouw ogen.. Je communiceert met Mercurius, je creëert met jouw Zon. Maar zelfs de som van al die onderdelen is niet gelijk aan de mens van wie die onderdelen zijn.

Het is dus eigenlijk een kardinale fout om wanneer je in een horoscoop kijkt naar b.v. Mercurius tegen de eigenaar van die horoscoop te zeggen: “jij bent zus en zo”. Je bent dan op de zelfde manier bezig als een arts die alleen het zieke lichaamsdeel behandelt en niet de patient als geheel, je verwart het onderdeel met de mens daarachter.

Een mens heeft een horoscoop net zoals hij en lichaam heeft.
Net zoals een verzameling lichaamsdelen niets zegt over de mens die er mee rondloopt zo zegt een verzameling planeten niets over de mens die deze planeten tracht in te zetten in zijn leven.

Planeten zijn, net als lichaamsdelen,  gereedschappen of instrumenten, ze zeggen niets over de mens die deze gereedschappen al dan niet succesvol, positief of negatief weet in te zetten. Zo zal niet iedereen met een atletische lichaamsbouw een topsporter worden en zal niet iedereen met een Mercurius in Waterman briljante, vernieuwde ideeën hebben.

Wat is die onbekende factor dan?

Pak jouw eigen horoscoop er eens bij, kijk eens naar de Maan, zo reageer jij, kijk eens naar Mercurius, zo praat jij, kijk eens naar Mars, zo doe jij..
Wie gebruikt al die losse onderdelen in die “Bag-o-Planets” ?

Weet je het al ?
Kijk eens in de spiegel en laat je niet afleiden door het “gereedschap” dat we lichaam noemen.

1 reactie ;-)

  1. J.Onomato @ 24 april 2009

    Dank u voor uw wijsheid. Ik zie dat als een kracht van God,
    maar wie ben ik….?

    J.Onomato