Astrosofica.nl

De ‘fantastische’ astroloog

Uranus :: 23 maart 2007

Planeten werken vaak heel anders uit dan jij je als astroloog van te voren had kunnen voorstellen.

Planeten, tekens en huizen zijn zeer ruime concepten..
We beperken ze vaak tot wat kern-woorden en in enkele gevallen tot een compleet boek over een planeet, maar zelfs dan blijven het oppervlakkige verkenningen van het domein waar zo’n planeet, teken of huis voor staat..
Fantasie of, wellicht beter, creativiteit is dan een groot goed, je kunt dan, binnen de kaders van het concept, een wereld van mogelijkheden verkennen. En zelfs, als je de grootste fantast ter wereld bent, dan nog zal de werkelijkheid je keer op keer blijven verrassen..

Zelf zie ik mijn taak als astroloog veel meer in het herkennen van de astrologische concepten in het (levens-)verhaal van de client en niet zozeer in het vertellen aan de client aan welke vooroordelen hij of zij moet voldoen..

3 reacties

 1. Ben Licher @ 1 mei 2007

  Yep, ik heb een visie. Ik zie m’n taak als astroloog niet als taak, ik zie het als een aanvulling op alle andere inzichten in het levensverhaal van een mens, als een manier om die mens te kunnen helpen dat inzicht te verbreden. En voor sommige mensen kunnen de handvatten die de Astrologie biedt precies die duidelijkheid of acceptatie geven die nodig zijn. Het heeft mij in elk geval geholpen om de gebeurtenissen in m’n leven een plek te geven. Niet altijd begrijpen maar wel accepteren.
  Als astroloog kijk ik naar de stand van de planeten toen je geboren werd, de stand van de planeten nu en de stand van de planeten nu ten opzichte van je geboorte. Als mens en als professional, en behalve hobby astroloog heb ik nog wat professies, kijk ik ietsje minder objectief naar jou (want als astroloog laat ik me sturen door de planeetenergie) en dan mix ik al die dingen en vertel je iets. Iets waarvan ik denk dat het goed voor je is om te horen… iets waar je iets aan hebt, steun van ondervind, van kunt groeien… en in elk geval iets waar je iets mee kunt :-), tenminste, als je mij dat gevraagd hebt. Hmm, als … ik dan een taak heb, dan is m’n taak het antwoord geven op de vragen die m’n cliënt heeft, met cliënt als leidraad en de planeten als handvat. Fantasie en creativiteit zijn niet mijn uitgangspunt bij astrologie. De studie van ervaring van anderen (misschien bestudeer ik hun fantasie en creativiteit) en eigen levenservaring … en eigen ervaring van de uitwerking van de planeten, zo min mogelijk subjectief …
  Hou vol, liefs, Ben

 2. Jan @ 1 mei 2007

  Hoi Ben,

  Leuk dat je reageert.
  Misschien heb jij mijn “fantasie”, die ik al direct nuanceer naar creativiteit anders opgevat als ik heb bedoeld.
  De meeste stukjes zijn antwoorden op vragen van cursisten en soms mis je dan de exacte aanleiding tot mijn gekakel.:-)

  Het eerste deel gaat eigenlijk over de beperking van wat je uit woord-lessen ofwel boeken kunt leren over astrologie.
  Ieder astrologisch principe vertegenwoordigd namelijk een wereld van beleving en/of ervaringen.
  Er is geen boek geschreven dat alles heeft kunnen beschrijven.
  Voor de verkenning van die wereld van concepten is “fantasie”ofwel creativiteit een groot goed.
  Het verbreedt jouw visie, brengt je buiten de paden binnen het domein van het concept.

  Het tweede stuk van mijn betoog geeft zelfs van deze vrije astrologische verkenning de grenzen aan.
  Je kunt nog zo creatief zijn nog zoveel fantasie hebben, het blijft jouw verkenning, jouw kijk op het universum.
  Uiteindelijk draait het om de client, zijn beleving, zijn creatie, iets wat volgens mij net zo goed een andere dimensie zou kunnen zijn.

  Je moet als astroloog dus niet proberen om jouw beleving van de wereld aan de ander op te leggen.
  Juist door te luisteren en een mate van creatief denken, het ad-hoc vertalen van het verhaal van de client naar de astrologische principes, laat je de beleving van de client intact. Pas daarna komen de inzichten die je vanuit de werking van de astrologische principes hebt opgedaan want nu heb je de vormen die deze principes in de wereld van de client hebben aangenomen.

  Misschien was mijn betoog simpelweg een pleidooi voor een ‘open mind’, om bereid te zijn op ieder moment je astrologische vocabulaire aan te passen aan de wereld waarin jouw client leeft.

  jij schrijft:
  “Hmm, als … ik dan een taak heb, dan is m’n taak het antwoord geven op de vragen die m’n cliënt heeft, met cliënt als leidraad en de planeten als handvat.”

  Hier ben ik het helemaal mee eens..
  Misschien wil ik nog wel een stapje verder gaan, ik wil uitleggen waarom een client die vraag heeft..
  Planeten zijn instrumenten, meer niet, ik probeer die planeten juist handvatten te geven zodat de de mens tegenover mij er uiteindelijk zelf weer iets mee kan. Als je in het verhaal van een client hoort dat hij heel z’n leven al probeert om met een schroevedraaier een spijker in de muur te slaan en met een zaag schroeven probeert te draaien dan is het fijn om zo iemand te vertellen dat je veel makkelijker schroeven draait met een schroevedraaier.
  Over fantasie gesproken.. :-)

 3. Ben Licher @ 1 mei 2007

  Ja, dat astrologische vocabulaire maakt de meeste mensen alleen maar in de war. En verder ben ik het weer helemaal met je eens!