Astrosofica.nl

De ‘Bewuste’ Maan

Maan :: 6 april 2007

Vraag jij je wel eens af hoe het komt dat je onbewust, soms ongewenst, reageert op bepaalde dingen op een wijze waar je anders niet voor zou kiezen?

Waarschijnlijk gaat jouw Maan dan met je aan de haal.
De Maan gaat op haar achterste benen staan wanneer jij persoonlijk geraakt wordt, wanneer jouw bestaan of overleven in het gedrang komt.

Soms zijn het dagelijkse, schijnbaar onbenullige zaken, soms zijn het ook heel belangwekkende dingen in je leven.
Maar op de een of andere manier raken ze je, komen ze te dicht bij je en bedreigen jouw gevoel van veiligheid.
Soms schiet je in de paniek omdat jij je aangevallen voelt, ook dan komen invloeden van buiten te dicht bij en gaat de Maan in reactie in de overleef stand..

In mijn ogen is het dus niet zo belangrijk hoe (het teken) je reageert, maar wat (de planeet) er in jou reageert.
Als de reactie een negatieve reactie is heeft dit direct een weerslag in hoe jij de realiteit ervaart.

Zon en Maan zijn twee grootheden in de horoscoop en alles wat wij ervaren als werkelijkheid is het product van het samen gaan van die twee. Het meegaan in een negatieve reactie leidt dus in de regel tot een negatieve ervaring van de werkelijkheid.

Dan komt Saturnus om de hoek..
Je zou Saturnus de bewust geworden Maan kunnen noemen.. :-)
Er is maar 1 planeet die jouw automatismen en behoeften kan beteugelen en dat is Saturnus.

Saturnus krijgt, vaak na veel oefenen, in de gaten dat de Maan weer eens uit de start-blokken schiet zonder dat jij het in de gaten had..
Saturnus kan zich dan afvragen: “is dit een gewenste, aangename reactie ??”..
Zo niet dan kan Saturnus de reactie indammen, zorgen dat de Maan-reactie niet direct jouw realiteit gaat beheersen.
Is de reactie wel gewenst dan fungeert Saturnus juist als de dranghekken die het mogelijk maken dat jouw reactie ruim baan krijgt.. -)
(In het eerste geval is Saturnus natuurlijk ook een dranghek, maar dan voorkomt hij dat jouw reactie op de openbare weg komt.. )

Maar waar ging het mij eigenlijk om..
De Maan is een “planeet” die ontvankelijk is, een planeet die reageert op een externe factor..
Deze reactie kan een enorme impact hebben op jouw werkelijkheid.
Zelf iets heel kleins kan jouw Maan gigantisch over haar toeren brengen en een flinke reactie uitlokken die jouw ervaring van jouw wereld enorm kleurt. Ik vraag me af of dit altijd zo gewenst is, of het soms niet beter is om in plaats van te reageren eerst eens te kijken aan welke kant van het dranghek ik wil blijven.

Het mooiste zou zijn als onze realiteit een bewuste creatie van ons zelf zou zijn, dat wij zelf kiezen voor de wereld waarin wij willen leven. Daarvoor is de eerste stap om te begrijpen wat de functie van onze Maan is en haar reacties leren herkennen..
Vanuit dit bewustworden van jouw Maan groeit vanzelf jouw Saturnus.

Natuurlijk heeft deze Maan-reactie een functie, en het is ook niet zo dat iedere reactie een ongewenste reactie is.
Maar weet dat er altijd een keuze is, dat je bewust kunt kiezen te reageren of niet..
Zeker bij reacties die helemaal niet fijn voelen is het kunnen beslissen hierover van groot belang.
Je blijft daardoor baas over jouw eigen werkelijkheid.

1 reactie ;-)

  1. Serena @ 17 april 2007

    Fijn dat je dit hebt beschreven Jan!
    Bewustwording van de Maan, van je reacties, je behoeften, je automatismes, je ego. Ze hebben hun achtergrond, ze zijn niet voor niets ontstaan, ze kunnen echter ook zo in de weg zitten. Alert er op zijn, dat je Maan met je aan de haal gaat en weten dat je kunt kiezen, je eigen leven vorm kunt geven. Je eigen Saturnus neerzetten. Niet altijd even gemakkelijk, wel heel verrijkend.

    BB Serena