Astrosofica.nl

een is alles en alles is een: Maan

Mannetjes zijn nuttig (vrouwtjes ook)

Maan,Zon :: 19 december 2007

Wandelende takken klonen zichzelfDe horoscoop is een energie patroon en er zijn in die horoscoop, in mijn eigenwijze en sterk gesimplificeerde opvatting, twee aandrijf-krachten, de Zon (de positieve kant) en de Maan (de negatieve kant).

De energie van de Maan is gebaseerd op reactie en instandhouding, de energie van de Zon is een creatieve, ontwikkelende energie. Al is het natuurlijk gevaarlijk om een waarde oordeel uit te spreken. Beiden hebben elkaar nodig..

Stel dat je één en al creativiteit hebt maar geen functie om dit in stand te houden.. Of alleen in stand houdt zonder creativiteit en ontwikkeling..

Nu staat de Zon voor het mannelijke principe en de Maan voor het vrouwelijke principe.
En nog niet zolang geleden dacht ik de kosmos te kunnen verklaren door dit simpele feit…

Zonder vader (=Zon) en moeder(=Maan) ben jij er niet, zonder Zon zou op Aarde (=Maan) nooit leven zijn ontstaan, net zo goed dat zonder de waterige Aarde het licht en Warmte van de Zon ook niet tot leven zou kunnen komen..
Totdat ik laatst iemand sprak die veel weet van de natuur en zij bracht heel m’n wereldbeeld aan het wankelen..

Ik probeerde m’n ideeen over de functie van de Zon en de Maan/Aarde over te brengen. Ik zei “kijk maar naar de natuur, je hebt altijd een mannelijke en een vrouwelijke pool nodig om leven te krijgen..”
“Nee hoor, dat is niet waar… er zijn vrouwelijke dieren die geen partner nodig hebben om zich voort te planten, deze dieren klonen zichzelf als het ware…”

Daar stond ik dus zwaar gedesillusioneerd, heel m’n wereldbeeld aan gruzelementen.. (zoiets heet een gekwetst ego..) :-)

“Maar”, zo ging ze verder, “Mannetjes zijn wel nuttig hoor.. ze zorgen voor diversiteit.. ze brengen ander erfelijk materiaal in..”

Het duurde even, maar toen ging m’n lampje weer branden..
De Maan houdt in stand, dat is het vrouwelijk principe dat zichzelf desnoods kloont om de soort in stand te houden.
Maar het Mannelijke Zon principe is nodig voor het creëren van diversiteit en van daaruit ontwikkelt de soort zichzelf naar nieuwe soorten.
Er ontstaat iets nieuws, iets wat met uitsluitend Maan energie nooit zou lukken..

Toen ik haar vroeg of dit inhield dat juist door de combinatie van Zon en Maan energie het leven hier op Aarde zich heeft kunnen ontwikkelen van eenvoudige eencellige levensvormen tot de complexe bio-diversiteit die we nu kennen, gaf ze toe dat dit inderdaad zo was..

“Ik zei toch dat mannetjes nuttig zijn..”, zei ze met een lach op haar gezicht.. Ik grijnslachte mee, heel tevreden over mezelf..

Het is best nuttig een Maan te hebben, een ego, die hecht zo heerlijk aan mijn creaties en zorgt dat ik je dit nu weer kan door vertellen..
Zonder Maan zou ik het alleen maar bedenken en nooit vast kunnen houden..

Positieve “negativiteit”

Maan,Uranus,Zon :: 10 mei 2007

PolariteitMisschien heb je wel eens gehoord van “positieve” en “negatieve” tekens?
Nee, het is niet de nieuwste trend op astrologisch gebied, eerder het tegenovergestelde, vooral op de term “negatief” lijkt tegenwoordig bijna een taboe te rusten.
Deze verdeling is al heel oud, ze gaat terug naar de Griekse filosofie van zo’n 500 voor Christus en waarschijnlijk hebben zij die ideeen weer vanuit Egypte en Babylonië/Perzië mee gekregen.

We maken tegenwoordig vaak de fout om de “antieken” als dom en onwetend te beschouwen. Of het nu gaat om de oude Grieken, de middeleeuwse geleerden of zelfs de astrologen uit het begin van de 20e eeuw.
Ze waren niet dommer of slimmer als wij, ze leefden alleen in andere tijden en in een andere samenleving.

De “oude school” astrologen waren inderdaad nogal zwart-gallig, de meeste aspecten en standen gaven “Wee ende rampspoed” te zien. Dit is in de afgelopen decennia gelukkig wel veranderd.
We zijn zachtjes aan afgestapt van het principe van een door God of de Goden opgelegd noodlot.. In dit opzicht is het negatieve in de astrologische duiding al een stuk minder manifest.

Maar positief/negatief, yin/yang, mannelijk/vrouwelijk, is absoluut één van de basis beginselen van de astrologie. Zie het dus niet als waarde-oordelen, maar zie het als de polariteit die in al het leven terug te vinden is.

Of een planeet in een “positief” of “negatief” teken staat heeft dus absoluut invloed op hoe deze planeet uitwerkt.
Natuurlijk zit deze polariteit al verwerkt in de duiding van het element en van het teken, maar het kan geen kwaad om de polariteit van het teken bewust te betrekken in de duiding van het teken.

Soms zijn we zo vol van onze eigen overtuiging van hoe een teken zou moeten uitwerken dat we de wezenlijke aard van een teken uit het oog verliezen. Waar kwam die duiding oorspronkelijk vandaan, hoe is men tot bepaalde uitspraken gekomen over een bepaald teken en in hoeverre is de overlevering juist doorgegeven. ?!

Dan moet je terug naar de basis..
Welke polariteit heeft het teken, en komt dit overeen met de duiding, bij welk element  hoort een teken en in hoeverre kom de duiding daarmee overeen, tot welk kruis behoort het teken en in hoeverre komt de duiding daarmee overeen.??!!

Ja, ik geef het toe, ik ben een astroloog met Uranus in Maagd, analyse is voor mij bijna altijd de manier om te kunnen duiden. Zie ik en teken dan denk ik altijd: polariteit + element + kruis = teken.

Maagd is b.v. een “negatief” teken, ik gebruik eigenlijk liever een andere term “vrouwelijk”, al is dit ook maar een term die ik koppel aan de eigenschap om te “kunnen ontvangen”, te kunnen “opnemen”.
De basis van Maagd is dus ontvangen en opnemen, dat het daarbij om praktische concrete dingen gaat is de volgende stap, het element, het beweeglijke kruis maakt het flexibel, maakt dat het gemakkelijk zich aanpast aan veranderende omstandigheden.
Dit maakt dat een planeet in Maagd nooit extravert zal zijn, een Mercurius in Maagd zal je nooit de oren van je kop kletsen maar zal met een praktisch en daardoor soms kritisch oor luisteren, analyseren en eventueel vragen naar praktische details die nodig zijn voor het  kunnen verwerken/analyseren van de nieuwe informatie.

Mijn eigen Mercurius staat in Leeuw, een “positief”, “mannelijk” teken..
Deze tekens zijn extravert, willen als het ware binnen dringen in een ontvankelijke, “vrouwelijke” ruimte..
Ik kan je uit ervaring vertellen dat luisteren niet mijn sterkste punt is.. :-)
Ik borrel op een vurige manier van m’n eigen ideeen en gedachten en ik wil die als het ware inbrengen in een luisterend oor.
Wat de ander eventueel te vertellen heeft vind ik dan absoluut van minder of geen belang, ik doe daar eigenlijk niks mee.

Wat wil ik nu eigenlijk vertellen..
Zodra jij het idee hebt dat iemand met een Mercurius in Maagd de oren van je kop kletst dan kan jouw duiding niet kloppen. Maagd is namelijk niet extravert en het teken geeft nog altijd aan hoe een planeet datgene doet wat hij behoort te doen..
Als een Mercurius in Leeuw volgens jou niet z’n verhaal kwijt wil dan klopt jouw duiding niet, Leeuw is namelijk extravert wil zichzelf als het ware horen.

Natuurlijk zijn er andere factoren die dit kunnen beinvloeden, zoals huis-posities en aspecten, maar die staan buiten de context van “planeet in teken” wat bij iedere duiding toch te basis moet zijn.
Ik toets dus vrijwel altijd m’n uitspraken over een planeet in teken in eerste instantie aan polariteit, dan pas aan element en kruis.

Nu zou je kunnen zeggen dat de polariteit verweven is met het element en dat het element verweven is met de duiding van het teken, dat daarom het beoordelen van tekens aan de hand van “positief” en “negatief” ouderwets is..
Maar wanneer je zo gaat denken dan krijg je volgens mij het zelfde effect als aan een klein kind vragen; “waar komen de aardappelen vandaan”. Waarschijnlijk hoor je van de meeste stads-kinderen; “Uit de supermarkt”..
Je raakt de verbinding met de oorsprong kwijt, je weet straks niet meer waar jouw duiding, jouw aardappelen, vandaan komen en voor je het weet geef je de verkeerde antwoorden.

Een alchemistisch experiment

Maan,Zon :: 8 april 2007

Zon en MaanAl jaren ben ik op zoek naar het verband tussen alles wat is, Astrologie is daarbij een heel nuttig systeem gebleken.

De wereld die we kennen lijkt een dualistische wereld, alles komt in tegendelen en de spanning tussen die tegendelen lijkt de drijvende kracht die wij “het leven” noemen. De Zon en de Maan spelen in mijn versie van dit verhaal een hoofdrol.. en dus ook in dit artikel.

Vaak loop ik tegen het probleem aan dat ik wel woorden kan geven aan m’n ervaringen maar dat hiermee niet mijn ervaring wordt door gegeven.  Nu is de verwoording van een  ervaring ook een strikt persoonlijke en subjectieve aangelegenheid, maar volgens mij ligt er achter iedere ervaring wel een (astrologisch) basis beginsel verscholen.

Dus ik heb me laatst voorgenomen dat ik de Astrologie niet alleen wil vereenvoudigen, maar dat ik in het overbrengen van mijn inzichten ook ervaringsgericht wil gaan werken. Ik wil dus eigenlijk dat jullie zelf de ervaring gaan krijgen die mij tot mijn inzichten hebben gebracht.
Een nogal gewaagd en ambitieus plan dacht ik, maar zoals met veel dingen, als je er voor open staat dan strooit de kosmos voortdurend met cadeautjes..  Binnen een week had ik een fantastische ervaring over de werking van Zon en Maan en hun interactie.
Hieronder ga ik jullie proberen uit te leggen hoe deze ervaring tot stand kwam en ik wil degenen die werkelijk de Zon en de Maan in zichzelf wil herkennen oproepen om ook dit Alchemistische experiment zelf ook uit te voeren.

Allereerst moet je met z’n tweeen zijn, we hebben het over de Zon en de Maan en eigenlijk dus over de ultieme relatie tussen het mannelijke en vrouwelijke principe.
Het helpt als de ander bekend is met de astrologische principes, maar echt nodig is het niet.
Daarnaast moet je bereid zijn te “voelen”, te ervaren en moet je uitkijken dat je niet alleen op het mentale vlak blijft hangen.
We gaan namelijk ervaren en dat is eigenlijk een Maan-ding.

Nu moet je weten dat de functie van de Zon en Maan niet hetzelfde is, het is geen modern huwelijk waarin de man de afwas doet en de vrouw op (dames) voetbal zit. Je moet de Zon en de Maan dan ook niet direct op Mannen en Vrouwen plakken, het zijn aspecten van ons Zijn met specifieke functies.

Zo is de Zon de bron, de scheppende, creerend de kracht, dingen komen voort uit deze bron, het is als het ware een radio-zender.
De Maan is de ontvangende, ervarende, tegenpool, ze is eerder de radio-ontvanger.
Nu lijkt de Maan hierdoor heel saai, maar vergeet niet dat je niets aan een zender hebt als er niemand is om te ontvangen.
Andersom is een ontvanger een nutteloos ding als er geen zender is om te ontvangen.
Je hebt ze beide nodig om het radio-programma van het leven te kunnen ervaren..
Daarom is de relatie tussen deze twee astrologische “lichten” zo enorm belangrijk.

De bedoeling van deze oefening, van dit experiment is om achtereenvolgens bewust de rol van de Zon en de Maan te ervaren.
Daarvoor is het van belang om deze oefening met z’n tweeen te doen, je hebt als Maan een Zon nodig en als Zon een Maan om dit te kunnen ervaren..

Ga tegenover elkaar zitten en begin met het ervaren/voelen van de aanwezigheid van de ander. Je beslist samen wie begint als Zon en wie begint als Maan..

Degene die de rol van de Maan op zich neemt stelt zich ontvankelijk op voor de ander, luistert.
Gebruik Venus als hulpmiddel d.w.z. probeer affiniteit te voelen voor wat de Zon probeert te geven, dat vergemakkelijkt het ontvangen.

Degene die de rol van de Zon op zich neemt begint met creeeren, uit te zenden.
Mercurius is hierbij behulpzaam; praat over wat er vanuit jezelf opkomt en straal dat als het ware uit naar de Maan.

Probeer af en toe ook te “voelen” wat je ervaart..!!

Draai de rollen om de paar minuten om totdat je beiden het gevoel hebt dat je zowel de werking van de Zon als Maan goed hebt kunnen ervaren bij jezelf, maar ook bij de ander..

Tijdens of na de oefening kun je ervaringen uitwisselen..
Als je dit tijdens de oefening doet, blijf dan in je rol..
Als je dit na de oefening doet, merk dan op wanneer jij je in welke rol verplaatst.
Vragen die kunnen helpen hierbij zijn:

Hoe voelt het om de Zon te zijn?
Hoe voelt het om de Maan te zijn?
Valt je wat op aan de gelaatskleur of uitstraling van de ander ?
Valt je wat op aan jouw lichaamstemperatuur of uitstraling?
Heb je het gevoel dat er iets (tussen jullie) ontstaat?

Geef het niet te snel op, “voelen” is niet voor iedereen even eenvoudig, zeker niet als je dan nog met je gedachten bij een bepaalde procedure moet blijven. Oefening baart kunst..

Voor mij was dit een fantastische, spontane, ervaring waaruit de creatieve energie die ontstond vorm kreeg (geboren werd) in deze oefening.
Ik hoop dat de ervaring die dit jullie zal opleveren een extra dimensie zal toevoegen aan de mentale kennis die je ongetwijfeld al hebt over de Zon en de Maan. Dat deze ervaring jullie ogen zal openen voor een heel nieuwe ervaring van de Astrologie, een Astrologie die ervaren wordt in plaats van uit boeken wordt geleerd..

De ‘Bewuste’ Maan

Maan :: 6 april 2007

Vraag jij je wel eens af hoe het komt dat je onbewust, soms ongewenst, reageert op bepaalde dingen op een wijze waar je anders niet voor zou kiezen?

Waarschijnlijk gaat jouw Maan dan met je aan de haal.
De Maan gaat op haar achterste benen staan wanneer jij persoonlijk geraakt wordt, wanneer jouw bestaan of overleven in het gedrang komt.

Soms zijn het dagelijkse, schijnbaar onbenullige zaken, soms zijn het ook heel belangwekkende dingen in je leven.
Maar op de een of andere manier raken ze je, komen ze te dicht bij je en bedreigen jouw gevoel van veiligheid.
Soms schiet je in de paniek omdat jij je aangevallen voelt, ook dan komen invloeden van buiten te dicht bij en gaat de Maan in reactie in de overleef stand..

In mijn ogen is het dus niet zo belangrijk hoe (het teken) je reageert, maar wat (de planeet) er in jou reageert.
Als de reactie een negatieve reactie is heeft dit direct een weerslag in hoe jij de realiteit ervaart.

Zon en Maan zijn twee grootheden in de horoscoop en alles wat wij ervaren als werkelijkheid is het product van het samen gaan van die twee. Het meegaan in een negatieve reactie leidt dus in de regel tot een negatieve ervaring van de werkelijkheid.

Dan komt Saturnus om de hoek..
Je zou Saturnus de bewust geworden Maan kunnen noemen.. :-)
Er is maar 1 planeet die jouw automatismen en behoeften kan beteugelen en dat is Saturnus.

Saturnus krijgt, vaak na veel oefenen, in de gaten dat de Maan weer eens uit de start-blokken schiet zonder dat jij het in de gaten had..
Saturnus kan zich dan afvragen: “is dit een gewenste, aangename reactie ??”..
Zo niet dan kan Saturnus de reactie indammen, zorgen dat de Maan-reactie niet direct jouw realiteit gaat beheersen.
Is de reactie wel gewenst dan fungeert Saturnus juist als de dranghekken die het mogelijk maken dat jouw reactie ruim baan krijgt.. -)
(In het eerste geval is Saturnus natuurlijk ook een dranghek, maar dan voorkomt hij dat jouw reactie op de openbare weg komt.. )

Maar waar ging het mij eigenlijk om..
De Maan is een “planeet” die ontvankelijk is, een planeet die reageert op een externe factor..
Deze reactie kan een enorme impact hebben op jouw werkelijkheid.
Zelf iets heel kleins kan jouw Maan gigantisch over haar toeren brengen en een flinke reactie uitlokken die jouw ervaring van jouw wereld enorm kleurt. Ik vraag me af of dit altijd zo gewenst is, of het soms niet beter is om in plaats van te reageren eerst eens te kijken aan welke kant van het dranghek ik wil blijven.

Het mooiste zou zijn als onze realiteit een bewuste creatie van ons zelf zou zijn, dat wij zelf kiezen voor de wereld waarin wij willen leven. Daarvoor is de eerste stap om te begrijpen wat de functie van onze Maan is en haar reacties leren herkennen..
Vanuit dit bewustworden van jouw Maan groeit vanzelf jouw Saturnus.

Natuurlijk heeft deze Maan-reactie een functie, en het is ook niet zo dat iedere reactie een ongewenste reactie is.
Maar weet dat er altijd een keuze is, dat je bewust kunt kiezen te reageren of niet..
Zeker bij reacties die helemaal niet fijn voelen is het kunnen beslissen hierover van groot belang.
Je blijft daardoor baas over jouw eigen werkelijkheid.

Kritiek op de Astrologie

Maan :: 31 juli 2006

Vandaag ontving ik een bericht van een cursist van de Astrologische opleiding waaraan ik verbonden ben:

“Op wat voor website ik nou terechtkwam, was niet te geloven.
Zo anti-astrologie lees je niet vaak.
Zie:
http://www.dezwerfkat.be/astrolog.htm

Ik antwoordde de cursist als volgt:
Ergens mogen we deze persoon wel dankbaar zijn, hij legt haarfijn de vinger op veel fouten die je als astroloog zou kunnen maken of komt met de geeigende misvattingen over wat astrologie zou moeten zijn..

Door het artikel te lezen maak je dus kennis met allerlei misvattingen en halve waarheden over de astrologie.
Je merkt dat deze persoon wellicht veel heeft gelezen over maar niet veel heeft begrepen van wat astrologie is, de blunders en misvattingen graag deponeert als bewijs maar dit bewijs niet toelicht..
De meeste van zijn beweringen zijn even gemakkelijk weerlegt als dat ze geponeerd zijn, maar ik heb geen zin in een welles/niettes spelletje..

Zonde van die persoon z’n tijd en energie, had hij veel positiever en constructiever kunnen gebruiken.. :-)

Laten wij zijn arbeid dus in een positief kader plaatsen, lees het aandachtig en ga voor jezelf eens na wat de misvatting kan zijn achter een bewering of welk half begrepen principe er verscholen gaat achter een bewering..
Op deze wijze word deze aanklacht juist een heel goede les om niet de fouten te maken die hier beschreven worden, is het tevens een uitnodiging om na te gaan wat je zelf denkt, wat je zelf ervaart.

Want ook ik zie graag dat mensen zelfstandig nadenken over hoe astrologie werkt, niet zomaar blindelings geloven dat iets is zoals het is omdat het in een boek staat of omdat ik dit beweer.. Ik zie juist graag dat cursisten zelf op zoek gaan naar de achterliggende gedachte, de visie of filosofie achter de astrologische principes..

Astrologie is slechts één van de vele manieren om naar de wereld om ons heen te kijken, deze in een kader te kunnen plaatsen..
Maar wel een heel boeiende en fascinerende wijze.. :-)
Ook de zienswijze van onze criticaster is er één, net als onze zienswijze, een stelsel van overtuigingen die in zijn ogen als sluitend en waar wordt ervaren.
Het verschil tussen zijn astronomisch/wetenschappelijke benadering en onze astrologisch/filosofische benadering ervaar ik als volgt; zijn visie sluit zaken buiten, onze visie omsluit al wat is..
Hij lijkt bewijzen te zoeken alvorens iets voor hem werkelijkheid is, wij aanvaarden al dat wat is en trachten het z’n plaats te geven in de aard van de dingen..

NB
In retrospectief besef ik mij dat ik even kritisch reageer op de kritiek als onze criticaster reageert op astrologie. Het is goed om te beseffen dat we allemaal mensen zijn die zich vastklampen aan onze vermeende zekerheden..
Reactie is hier het sleutel-woord, het is onze Maan die reageert in een poging tot zelfbehoud. Het zou beter zijn te creeeren, vanuit het Zelf een positieve inbreng in de wereld neer te zetten..
Verschillende realiteiten mogen naast elkaar bestaan, laten we vergelijken, maar niet oordelen, wie weet leren we iets van elkaar..

Smaragden Tafel

Maan,Zon :: 19 juli 2006

Hermes TrimegistosHet is waar.
Het is zeker.
Het is de volle waarheid.

Wat boven is, is gelijk aan wat beneden is, en wat beneden is, is gelijk aan wat boven is, opdat de wonderen van het Ene zich voltrekken.
En zoals alle dingen uit de Ene geworden zijn, door één middelaarschap, zo zijn alle dingen voortgekomen uit het Ene Ding door één enkele daad van aanpassing.

De vader ervan is de Zon, de moeder is de Maan.
De Lucht heeft het in haar schoot gedragen. De Aarde is de voedster.

De Vader van alle dingen is alomtegenwoordig.
Zijn Kracht is ongerept.
Scheid liefdevol, en met groot inzicht en wijsheid,
de Aarde van het Vuur, het fijngewevene van wat hard, dicht en gestold is.
Van de Aarde stijgt het op tot de Hemel, en daalt vandaar weer af tot de Aarde en neemt daarbij tot zich de kracht van hetgeen boven is, en die van hetgeen beneden is.

Zo zult ge de glorie van de ganse wereld bezitten,
en deswege zal alle duisternis van u vluchten.

Dit is de machtige Kracht aller Krachten,
omdat hij al het zachte zal overwinnen en al het harde zal doordringen.

Zo is de wereld geschapen.
Uit haar zullen, op dezelfde wijze, wondervolle scheppingen ontstaan.

Men heeft mij daarom de driewerf grote Hermes genoemd,
omdat ik de drie aanzichten van de Wijsheidsleer der ganse wereld bezit.

Volledig is wat ik over de werkzaamheid van de Zon gezegd heb.

Hermes Trismegistos