Astrosofica.nl

een is alles en alles is een: Zon

Bag-o-Planets

Uranus,Zon :: 21 september 2008

AnatomieWat zijn wij mensen eigenlijk?
Zijn we geest, stof, intelligente bio-machines of geincarneerde zielen.. ?
Haal je alle ontastbare en onzichtbare factoren weg dan blijft er eigenlijk niet veel meer over als een zak met vlees, vocht en botten, een “Bag-o-Bones”.

De meeste lezers zullen nu wellicht gaan protesteren: “we zijn echt wel meer, we hebben een bewustzijn, een geweten, we zijn creatief.” Anderen komen aan met begrippen als ziel en incarnatie..

Hoewel de “Bag-o-Bones” visie een heel beperkte visie is blijkt deze wel z’n nut te hebben. De medische wetenschap benaderd de mens al heel lang als een biomechanisch en een biochemish wezen. En ze bewijzen hun gelijk door zeer gecompliceerde biomechanische reparaties uit te voeren op ons lichaam of via lichaamsvreemde stoffen onze biochemische samenstelling te corrigeren. Hoe we er verder over denken, deze benadering is bruikbaar..

Voor al die mensen die nu beledigd hun zielroerselen trachten te bedaren;
De medische wetenschap snapt nog steeds niet wat deze “biomassa” bezield en/of aanstuurt, daar zijn hooguit wat vage theorieen over. En het is juist dat vage wat de wetenschap in eerste instantie kwijt wilde..

Wat ik hier wil aantonen is dat een beperkte visie soms tot uitstekende resultaten kan leiden maar dan moet je wel beseffen dat je visie beperkt is.

Natuurlijk wil ik het gewoon over astrologie hebben..
Volgens mij maken we daar ook heel vaak, en succesvol, gebruik van een beperkte visie. We nemen een cirkel en plaatsen daar een stapel onderdelen in en duiden aan de hand van de onderlinge verhoudingen het geheel van die horoscoop. We bewijzen ons gelijk door zeer gecompliceerde astromechanische duidingen die absoluut steekhoudend zijn. Hoe we er verder over denken, deze benadering is bruikbaar..

Maar hoe komt het dat de ene mens anders reageert op een zelfde operatie en dat de duiding van de zelfde astrologische constellatie voor de één wel opgaat en voor de ander niet ?

Ik denk dat de arts een fout maakt als hij alleen het lichaam geneest net zoals de astroloog een fout maakt als hij alleen de horoscoop duidt. Een mens is namelijk meer als alleen een zak met lichaamsdelen en een mens is meer als de som van de planetaire invloeden.

Bepaalde fysiologische kenmerken hebben een invloed op waar wij met ons lichaam toe in staat zijn. Zo zal iemand met korte benen minder geschikt zijn als hardloper, iemand met een tenger postuur minder geschikt zijn voor zwaar fysiek werk etc.

Iemand met een Mercurius in Stier zal minder rad van de tong zijn als iemand met een Mercurius in Tweelingen, of dan toch in ieder geval minder veelzijdig en iemand met Venus in Waterman zal heel andere voorkeuren hebben als iemand met een Venus in Steenbok.

Astro-AnatomieZie je ook de overeenkomst tussen de afzonderlijke lichaamsdelen en de afzonderlijke planeten ?
Voeg de afzonderlijke delen samen je hebt een lichaam of en horoscoop, maar wat maakt deze verzamelingen tot een mens ?

Ik zal proberen iets meer afstand te nemen van de stof zonder direct in hemelse sferen te geraken..
Er lijkt een ander niveau te bestaan, een bewustzijn dat die “zak met botten” stuurt, dat wijst met de vingers, stappen zet, voelt en ruikt etc.
Een niveau dat zich buiten de buitenste cirkel van de horoscoop bevind en communiceert met Mercurius, doet met Mars en reageert met de Maan.

Ik denk dat dit het niveau is wat we ervaren als “de mens” of als “Ik”..
Het is het overkoepelende niveau waarin al de losse onderdelen als één ervaren worden.

Al die losse onderdelen hebben een functie, je staat op je voeten, je kijkt met jouw ogen.. Je communiceert met Mercurius, je creëert met jouw Zon. Maar zelfs de som van al die onderdelen is niet gelijk aan de mens van wie die onderdelen zijn.

Het is dus eigenlijk een kardinale fout om wanneer je in een horoscoop kijkt naar b.v. Mercurius tegen de eigenaar van die horoscoop te zeggen: “jij bent zus en zo”. Je bent dan op de zelfde manier bezig als een arts die alleen het zieke lichaamsdeel behandelt en niet de patient als geheel, je verwart het onderdeel met de mens daarachter.

Een mens heeft een horoscoop net zoals hij en lichaam heeft.
Net zoals een verzameling lichaamsdelen niets zegt over de mens die er mee rondloopt zo zegt een verzameling planeten niets over de mens die deze planeten tracht in te zetten in zijn leven.

Planeten zijn, net als lichaamsdelen,  gereedschappen of instrumenten, ze zeggen niets over de mens die deze gereedschappen al dan niet succesvol, positief of negatief weet in te zetten. Zo zal niet iedereen met een atletische lichaamsbouw een topsporter worden en zal niet iedereen met een Mercurius in Waterman briljante, vernieuwde ideeën hebben.

Wat is die onbekende factor dan?

Pak jouw eigen horoscoop er eens bij, kijk eens naar de Maan, zo reageer jij, kijk eens naar Mercurius, zo praat jij, kijk eens naar Mars, zo doe jij..
Wie gebruikt al die losse onderdelen in die “Bag-o-Planets” ?

Weet je het al ?
Kijk eens in de spiegel en laat je niet afleiden door het “gereedschap” dat we lichaam noemen.

Mannetjes zijn nuttig (vrouwtjes ook)

Maan,Zon :: 19 december 2007

Wandelende takken klonen zichzelfDe horoscoop is een energie patroon en er zijn in die horoscoop, in mijn eigenwijze en sterk gesimplificeerde opvatting, twee aandrijf-krachten, de Zon (de positieve kant) en de Maan (de negatieve kant).

De energie van de Maan is gebaseerd op reactie en instandhouding, de energie van de Zon is een creatieve, ontwikkelende energie. Al is het natuurlijk gevaarlijk om een waarde oordeel uit te spreken. Beiden hebben elkaar nodig..

Stel dat je één en al creativiteit hebt maar geen functie om dit in stand te houden.. Of alleen in stand houdt zonder creativiteit en ontwikkeling..

Nu staat de Zon voor het mannelijke principe en de Maan voor het vrouwelijke principe.
En nog niet zolang geleden dacht ik de kosmos te kunnen verklaren door dit simpele feit…

Zonder vader (=Zon) en moeder(=Maan) ben jij er niet, zonder Zon zou op Aarde (=Maan) nooit leven zijn ontstaan, net zo goed dat zonder de waterige Aarde het licht en Warmte van de Zon ook niet tot leven zou kunnen komen..
Totdat ik laatst iemand sprak die veel weet van de natuur en zij bracht heel m’n wereldbeeld aan het wankelen..

Ik probeerde m’n ideeen over de functie van de Zon en de Maan/Aarde over te brengen. Ik zei “kijk maar naar de natuur, je hebt altijd een mannelijke en een vrouwelijke pool nodig om leven te krijgen..”
“Nee hoor, dat is niet waar… er zijn vrouwelijke dieren die geen partner nodig hebben om zich voort te planten, deze dieren klonen zichzelf als het ware…”

Daar stond ik dus zwaar gedesillusioneerd, heel m’n wereldbeeld aan gruzelementen.. (zoiets heet een gekwetst ego..) :-)

“Maar”, zo ging ze verder, “Mannetjes zijn wel nuttig hoor.. ze zorgen voor diversiteit.. ze brengen ander erfelijk materiaal in..”

Het duurde even, maar toen ging m’n lampje weer branden..
De Maan houdt in stand, dat is het vrouwelijk principe dat zichzelf desnoods kloont om de soort in stand te houden.
Maar het Mannelijke Zon principe is nodig voor het creëren van diversiteit en van daaruit ontwikkelt de soort zichzelf naar nieuwe soorten.
Er ontstaat iets nieuws, iets wat met uitsluitend Maan energie nooit zou lukken..

Toen ik haar vroeg of dit inhield dat juist door de combinatie van Zon en Maan energie het leven hier op Aarde zich heeft kunnen ontwikkelen van eenvoudige eencellige levensvormen tot de complexe bio-diversiteit die we nu kennen, gaf ze toe dat dit inderdaad zo was..

“Ik zei toch dat mannetjes nuttig zijn..”, zei ze met een lach op haar gezicht.. Ik grijnslachte mee, heel tevreden over mezelf..

Het is best nuttig een Maan te hebben, een ego, die hecht zo heerlijk aan mijn creaties en zorgt dat ik je dit nu weer kan door vertellen..
Zonder Maan zou ik het alleen maar bedenken en nooit vast kunnen houden..

Een Frustrerend Betoog

Uranus,Zon :: 28 augustus 2007

Frustration by Laura Walker Scott :: www.laurawalkerscott.comIk heb de afgelopen periode wat minder tijd en dan merk ik dat ik vaak een aanleiding nodig om weer eens wat te schrijven.
Vandaag was er zo’n aanleiding..

Iemand beweerde dat de plaatsing van een planeet in een bepaald teken de werking van die planeet zou “frustreren” .
Nu is dit geen vreemd idee, van oudsher worden aan planeten in bepaalde tekens benamingen als “in val”, “in vernietiging” etc. toegekend.
Maar als tegendraads type doe ik daar dus niet aan..

Hier onder mijn betoog….

Het is naar mijn mening onjuist om te denken dat de teken-achtergrond een planeet frustreert.

Mars zal anders uitwerking in Stier als in Ram, dat is zeker, maar frustratie is veel vaker een externe factor.
Zoiets als verwachten dat een Mars in Stier dezelfde eigenschappen zal hebben als een Mars in Ram..
Dan raak je inderdaad gefrustreerd.. ;-)

De planeet staat voor een bepaalde activiteit, de teken-achtergrond geeft aan op welke wijze de activiteit van de planeet zich zal uiten.

Ik denk dat je als astroloog heel correct moet zijn, en zeker geen oordelen uit moet spreken over wat voor soort standen ook. Alles heeft recht van zijn. Natuurlijk zullen door bepaalde combinaties bepaalde thema’s met hun positieve alswel negatieve kanten meer uitgesproken zijn,

Denk dus niet dat Mars in Ram alleen maar positieve kanten heeft, geef zo iemand maar eens een meerjaren project om z’n energie in te steken.. Snap je nu waar de frustratie vandaan komt ??
Het heeft niets met de teken-achtergrond te maken, meer met de (externe) verwachtingen van een planeet om tegen de aard van het teken waarin hij staat te acteren.

Laat een Ram in Mars lekker korte stukjes sprinten, laat hem dingen opstarten dan is hij in z’n element.
Laat een Mars in Stier de tijd nemen voor dingen, geef hem geen opdrachten waarbij haast geboden is.
Dingen “zijn” en “zijn” is perfectie..
Juist in het “niet zijn” schuilt de frustratie.. ;-)

Het is in de astrologische wereld te lang gewoonte geweest om problemen af te schuiven op een bepaalde planeet in een bepaald teken; “je hebt nu eenmaal die planeet in dat teken, leer er maar mee leven..”
Maar ik denk dat we zachtjes aan toch wel beseffen dat ieder mens een uniek en perfect gamma aan mogelijkheden heeft voor z’n taak op aarde. Pijn en frustratie komen in eerste instantie voort uit een niet juist (kunnen/mogen) omgaan met de gegeven mogelijkheden.

Astrologie is juist het instrument om mensen te laten zien dat ze perfect en heel zijn en niet om ze te wijzen op hun onvermogen iets anders te zijn dan wat ze zijn..
Al vaak heb ik ervaren hoe er bij mensen een last van hun schouders viel doordat ik astrologisch kon aangeven dat hun frustratie over hun leven te maken had met het feit dat ze gedwongen werden zich anders voor te doen als ze waren.
Frustratie krijgt alleen een kans vanwege het idee dat je anders zou moeten zijn als dat je werkelijk bent..

Reacties uitgeschakeld voor Een Frustrerend Betoog

Geinspireerde inzet

Zon :: 19 juli 2007

Het is alweer bijna een maand geleden dat ik er achter kwam dat ik al bijna een maand niet meer had geschreven op mijn weblog.
Nu een maand later is dat opgelopen naar bijna 2 maanden.
Hoog tijd om dat patroon eens te doorbreken.

Creatie heeft niet alleen te maken met inspiratie, die was er de afgelopen periode, met vlagen, voldoende.
Creatie heeft nog iets nodig namelijk: gerichte aandacht, de intentie om daadwerkelijk iets te realiseren.
Soms is het voldoende om te gaan zitten en te zeggen: “ik ga wat schrijven” en het vervolgens gewoon te gaan doen.
Vandaag, op het symbolische moment van terugkeer van de Zon op de plaats waar hij ook tijdens mijn geboorte stond, is voor mij een aanleiding om zo te gaan zitten. Met voldoende intentie om ook daadwerkelijk iets te manifesteren.

Gisteren opende ik, op de laatste dag van m’n 44e levensjaar, een nieuw boek, ik ben verzot op romannetjes en met grote regelmaat zijn in mijn woorden “de letters op”, is “het boek leeg” en ik zorg er in de regel dan wel voor dat er dan nieuwe voorraad letters is om me, al letter-vretend, doorheen te werken. Het eerste hoofdstuk van het  boek opende met een citaat wat wordt toegeschreven aan de Boeddha:

“We zijn wat we denken. Alles wat we zijn ontstaat in onze gedachten. En met onze gedachten maken we onze wereld.”

Het frappante was dat deze kennis, dit thema, symbool staat voor alles wat het afgelopen jaar is gebeurt in mijn leven.
Als een rode draad liep het door dit jaar en heeft de manier van hoe ik naar “de wereld” kijk drastisch veranderd.

Bovenstaande kennis impliceert dat wij mensen door ons denken, de wijze waarop wij denken, onze eigen werkelijkheid creeren.
We zijn scheppers, we kleien, boetseren, schilderen, borduren voortdurend aan ons immer uitdeiend Universum.

Creatie is meer dan alleen inspiratie, creatie is gemanifesteerde inspiratie, een gedachte waarin voldoende energie is gestoken om deze te laten materialiseren in de door ons gecreerde werkelijkheid.

Tot zover mijn manifestatie..

Reacties uitgeschakeld voor Geinspireerde inzet

Positieve “negativiteit”

Maan,Uranus,Zon :: 10 mei 2007

PolariteitMisschien heb je wel eens gehoord van “positieve” en “negatieve” tekens?
Nee, het is niet de nieuwste trend op astrologisch gebied, eerder het tegenovergestelde, vooral op de term “negatief” lijkt tegenwoordig bijna een taboe te rusten.
Deze verdeling is al heel oud, ze gaat terug naar de Griekse filosofie van zo’n 500 voor Christus en waarschijnlijk hebben zij die ideeen weer vanuit Egypte en Babylonië/Perzië mee gekregen.

We maken tegenwoordig vaak de fout om de “antieken” als dom en onwetend te beschouwen. Of het nu gaat om de oude Grieken, de middeleeuwse geleerden of zelfs de astrologen uit het begin van de 20e eeuw.
Ze waren niet dommer of slimmer als wij, ze leefden alleen in andere tijden en in een andere samenleving.

De “oude school” astrologen waren inderdaad nogal zwart-gallig, de meeste aspecten en standen gaven “Wee ende rampspoed” te zien. Dit is in de afgelopen decennia gelukkig wel veranderd.
We zijn zachtjes aan afgestapt van het principe van een door God of de Goden opgelegd noodlot.. In dit opzicht is het negatieve in de astrologische duiding al een stuk minder manifest.

Maar positief/negatief, yin/yang, mannelijk/vrouwelijk, is absoluut één van de basis beginselen van de astrologie. Zie het dus niet als waarde-oordelen, maar zie het als de polariteit die in al het leven terug te vinden is.

Of een planeet in een “positief” of “negatief” teken staat heeft dus absoluut invloed op hoe deze planeet uitwerkt.
Natuurlijk zit deze polariteit al verwerkt in de duiding van het element en van het teken, maar het kan geen kwaad om de polariteit van het teken bewust te betrekken in de duiding van het teken.

Soms zijn we zo vol van onze eigen overtuiging van hoe een teken zou moeten uitwerken dat we de wezenlijke aard van een teken uit het oog verliezen. Waar kwam die duiding oorspronkelijk vandaan, hoe is men tot bepaalde uitspraken gekomen over een bepaald teken en in hoeverre is de overlevering juist doorgegeven. ?!

Dan moet je terug naar de basis..
Welke polariteit heeft het teken, en komt dit overeen met de duiding, bij welk element  hoort een teken en in hoeverre kom de duiding daarmee overeen, tot welk kruis behoort het teken en in hoeverre komt de duiding daarmee overeen.??!!

Ja, ik geef het toe, ik ben een astroloog met Uranus in Maagd, analyse is voor mij bijna altijd de manier om te kunnen duiden. Zie ik en teken dan denk ik altijd: polariteit + element + kruis = teken.

Maagd is b.v. een “negatief” teken, ik gebruik eigenlijk liever een andere term “vrouwelijk”, al is dit ook maar een term die ik koppel aan de eigenschap om te “kunnen ontvangen”, te kunnen “opnemen”.
De basis van Maagd is dus ontvangen en opnemen, dat het daarbij om praktische concrete dingen gaat is de volgende stap, het element, het beweeglijke kruis maakt het flexibel, maakt dat het gemakkelijk zich aanpast aan veranderende omstandigheden.
Dit maakt dat een planeet in Maagd nooit extravert zal zijn, een Mercurius in Maagd zal je nooit de oren van je kop kletsen maar zal met een praktisch en daardoor soms kritisch oor luisteren, analyseren en eventueel vragen naar praktische details die nodig zijn voor het  kunnen verwerken/analyseren van de nieuwe informatie.

Mijn eigen Mercurius staat in Leeuw, een “positief”, “mannelijk” teken..
Deze tekens zijn extravert, willen als het ware binnen dringen in een ontvankelijke, “vrouwelijke” ruimte..
Ik kan je uit ervaring vertellen dat luisteren niet mijn sterkste punt is.. :-)
Ik borrel op een vurige manier van m’n eigen ideeen en gedachten en ik wil die als het ware inbrengen in een luisterend oor.
Wat de ander eventueel te vertellen heeft vind ik dan absoluut van minder of geen belang, ik doe daar eigenlijk niks mee.

Wat wil ik nu eigenlijk vertellen..
Zodra jij het idee hebt dat iemand met een Mercurius in Maagd de oren van je kop kletst dan kan jouw duiding niet kloppen. Maagd is namelijk niet extravert en het teken geeft nog altijd aan hoe een planeet datgene doet wat hij behoort te doen..
Als een Mercurius in Leeuw volgens jou niet z’n verhaal kwijt wil dan klopt jouw duiding niet, Leeuw is namelijk extravert wil zichzelf als het ware horen.

Natuurlijk zijn er andere factoren die dit kunnen beinvloeden, zoals huis-posities en aspecten, maar die staan buiten de context van “planeet in teken” wat bij iedere duiding toch te basis moet zijn.
Ik toets dus vrijwel altijd m’n uitspraken over een planeet in teken in eerste instantie aan polariteit, dan pas aan element en kruis.

Nu zou je kunnen zeggen dat de polariteit verweven is met het element en dat het element verweven is met de duiding van het teken, dat daarom het beoordelen van tekens aan de hand van “positief” en “negatief” ouderwets is..
Maar wanneer je zo gaat denken dan krijg je volgens mij het zelfde effect als aan een klein kind vragen; “waar komen de aardappelen vandaan”. Waarschijnlijk hoor je van de meeste stads-kinderen; “Uit de supermarkt”..
Je raakt de verbinding met de oorsprong kwijt, je weet straks niet meer waar jouw duiding, jouw aardappelen, vandaan komen en voor je het weet geef je de verkeerde antwoorden.

Een alchemistisch experiment

Maan,Zon :: 8 april 2007

Zon en MaanAl jaren ben ik op zoek naar het verband tussen alles wat is, Astrologie is daarbij een heel nuttig systeem gebleken.

De wereld die we kennen lijkt een dualistische wereld, alles komt in tegendelen en de spanning tussen die tegendelen lijkt de drijvende kracht die wij “het leven” noemen. De Zon en de Maan spelen in mijn versie van dit verhaal een hoofdrol.. en dus ook in dit artikel.

Vaak loop ik tegen het probleem aan dat ik wel woorden kan geven aan m’n ervaringen maar dat hiermee niet mijn ervaring wordt door gegeven.  Nu is de verwoording van een  ervaring ook een strikt persoonlijke en subjectieve aangelegenheid, maar volgens mij ligt er achter iedere ervaring wel een (astrologisch) basis beginsel verscholen.

Dus ik heb me laatst voorgenomen dat ik de Astrologie niet alleen wil vereenvoudigen, maar dat ik in het overbrengen van mijn inzichten ook ervaringsgericht wil gaan werken. Ik wil dus eigenlijk dat jullie zelf de ervaring gaan krijgen die mij tot mijn inzichten hebben gebracht.
Een nogal gewaagd en ambitieus plan dacht ik, maar zoals met veel dingen, als je er voor open staat dan strooit de kosmos voortdurend met cadeautjes..  Binnen een week had ik een fantastische ervaring over de werking van Zon en Maan en hun interactie.
Hieronder ga ik jullie proberen uit te leggen hoe deze ervaring tot stand kwam en ik wil degenen die werkelijk de Zon en de Maan in zichzelf wil herkennen oproepen om ook dit Alchemistische experiment zelf ook uit te voeren.

Allereerst moet je met z’n tweeen zijn, we hebben het over de Zon en de Maan en eigenlijk dus over de ultieme relatie tussen het mannelijke en vrouwelijke principe.
Het helpt als de ander bekend is met de astrologische principes, maar echt nodig is het niet.
Daarnaast moet je bereid zijn te “voelen”, te ervaren en moet je uitkijken dat je niet alleen op het mentale vlak blijft hangen.
We gaan namelijk ervaren en dat is eigenlijk een Maan-ding.

Nu moet je weten dat de functie van de Zon en Maan niet hetzelfde is, het is geen modern huwelijk waarin de man de afwas doet en de vrouw op (dames) voetbal zit. Je moet de Zon en de Maan dan ook niet direct op Mannen en Vrouwen plakken, het zijn aspecten van ons Zijn met specifieke functies.

Zo is de Zon de bron, de scheppende, creerend de kracht, dingen komen voort uit deze bron, het is als het ware een radio-zender.
De Maan is de ontvangende, ervarende, tegenpool, ze is eerder de radio-ontvanger.
Nu lijkt de Maan hierdoor heel saai, maar vergeet niet dat je niets aan een zender hebt als er niemand is om te ontvangen.
Andersom is een ontvanger een nutteloos ding als er geen zender is om te ontvangen.
Je hebt ze beide nodig om het radio-programma van het leven te kunnen ervaren..
Daarom is de relatie tussen deze twee astrologische “lichten” zo enorm belangrijk.

De bedoeling van deze oefening, van dit experiment is om achtereenvolgens bewust de rol van de Zon en de Maan te ervaren.
Daarvoor is het van belang om deze oefening met z’n tweeen te doen, je hebt als Maan een Zon nodig en als Zon een Maan om dit te kunnen ervaren..

Ga tegenover elkaar zitten en begin met het ervaren/voelen van de aanwezigheid van de ander. Je beslist samen wie begint als Zon en wie begint als Maan..

Degene die de rol van de Maan op zich neemt stelt zich ontvankelijk op voor de ander, luistert.
Gebruik Venus als hulpmiddel d.w.z. probeer affiniteit te voelen voor wat de Zon probeert te geven, dat vergemakkelijkt het ontvangen.

Degene die de rol van de Zon op zich neemt begint met creeeren, uit te zenden.
Mercurius is hierbij behulpzaam; praat over wat er vanuit jezelf opkomt en straal dat als het ware uit naar de Maan.

Probeer af en toe ook te “voelen” wat je ervaart..!!

Draai de rollen om de paar minuten om totdat je beiden het gevoel hebt dat je zowel de werking van de Zon als Maan goed hebt kunnen ervaren bij jezelf, maar ook bij de ander..

Tijdens of na de oefening kun je ervaringen uitwisselen..
Als je dit tijdens de oefening doet, blijf dan in je rol..
Als je dit na de oefening doet, merk dan op wanneer jij je in welke rol verplaatst.
Vragen die kunnen helpen hierbij zijn:

Hoe voelt het om de Zon te zijn?
Hoe voelt het om de Maan te zijn?
Valt je wat op aan de gelaatskleur of uitstraling van de ander ?
Valt je wat op aan jouw lichaamstemperatuur of uitstraling?
Heb je het gevoel dat er iets (tussen jullie) ontstaat?

Geef het niet te snel op, “voelen” is niet voor iedereen even eenvoudig, zeker niet als je dan nog met je gedachten bij een bepaalde procedure moet blijven. Oefening baart kunst..

Voor mij was dit een fantastische, spontane, ervaring waaruit de creatieve energie die ontstond vorm kreeg (geboren werd) in deze oefening.
Ik hoop dat de ervaring die dit jullie zal opleveren een extra dimensie zal toevoegen aan de mentale kennis die je ongetwijfeld al hebt over de Zon en de Maan. Dat deze ervaring jullie ogen zal openen voor een heel nieuwe ervaring van de Astrologie, een Astrologie die ervaren wordt in plaats van uit boeken wordt geleerd..

Volgende pagina »