Astrosofica.nl

een is alles en alles is een: Zon

Smaragden Tafel

Maan,Zon :: 19 juli 2006

Hermes TrimegistosHet is waar.
Het is zeker.
Het is de volle waarheid.

Wat boven is, is gelijk aan wat beneden is, en wat beneden is, is gelijk aan wat boven is, opdat de wonderen van het Ene zich voltrekken.
En zoals alle dingen uit de Ene geworden zijn, door één middelaarschap, zo zijn alle dingen voortgekomen uit het Ene Ding door één enkele daad van aanpassing.

De vader ervan is de Zon, de moeder is de Maan.
De Lucht heeft het in haar schoot gedragen. De Aarde is de voedster.

De Vader van alle dingen is alomtegenwoordig.
Zijn Kracht is ongerept.
Scheid liefdevol, en met groot inzicht en wijsheid,
de Aarde van het Vuur, het fijngewevene van wat hard, dicht en gestold is.
Van de Aarde stijgt het op tot de Hemel, en daalt vandaar weer af tot de Aarde en neemt daarbij tot zich de kracht van hetgeen boven is, en die van hetgeen beneden is.

Zo zult ge de glorie van de ganse wereld bezitten,
en deswege zal alle duisternis van u vluchten.

Dit is de machtige Kracht aller Krachten,
omdat hij al het zachte zal overwinnen en al het harde zal doordringen.

Zo is de wereld geschapen.
Uit haar zullen, op dezelfde wijze, wondervolle scheppingen ontstaan.

Men heeft mij daarom de driewerf grote Hermes genoemd,
omdat ik de drie aanzichten van de Wijsheidsleer der ganse wereld bezit.

Volledig is wat ik over de werkzaamheid van de Zon gezegd heb.

Hermes Trismegistos

« Vorige pagina