Astrosofica.nl

Kritiek op de Astrologie

Maan :: 31 juli 2006

Vandaag ontving ik een bericht van een cursist van de Astrologische opleiding waaraan ik verbonden ben:

“Op wat voor website ik nou terechtkwam, was niet te geloven.
Zo anti-astrologie lees je niet vaak.
Zie:
http://www.dezwerfkat.be/astrolog.htm

Ik antwoordde de cursist als volgt:
Ergens mogen we deze persoon wel dankbaar zijn, hij legt haarfijn de vinger op veel fouten die je als astroloog zou kunnen maken of komt met de geeigende misvattingen over wat astrologie zou moeten zijn..

Door het artikel te lezen maak je dus kennis met allerlei misvattingen en halve waarheden over de astrologie.
Je merkt dat deze persoon wellicht veel heeft gelezen over maar niet veel heeft begrepen van wat astrologie is, de blunders en misvattingen graag deponeert als bewijs maar dit bewijs niet toelicht..
De meeste van zijn beweringen zijn even gemakkelijk weerlegt als dat ze geponeerd zijn, maar ik heb geen zin in een welles/niettes spelletje..

Zonde van die persoon z’n tijd en energie, had hij veel positiever en constructiever kunnen gebruiken.. :-)

Laten wij zijn arbeid dus in een positief kader plaatsen, lees het aandachtig en ga voor jezelf eens na wat de misvatting kan zijn achter een bewering of welk half begrepen principe er verscholen gaat achter een bewering..
Op deze wijze word deze aanklacht juist een heel goede les om niet de fouten te maken die hier beschreven worden, is het tevens een uitnodiging om na te gaan wat je zelf denkt, wat je zelf ervaart.

Want ook ik zie graag dat mensen zelfstandig nadenken over hoe astrologie werkt, niet zomaar blindelings geloven dat iets is zoals het is omdat het in een boek staat of omdat ik dit beweer.. Ik zie juist graag dat cursisten zelf op zoek gaan naar de achterliggende gedachte, de visie of filosofie achter de astrologische principes..

Astrologie is slechts één van de vele manieren om naar de wereld om ons heen te kijken, deze in een kader te kunnen plaatsen..
Maar wel een heel boeiende en fascinerende wijze.. :-)
Ook de zienswijze van onze criticaster is er één, net als onze zienswijze, een stelsel van overtuigingen die in zijn ogen als sluitend en waar wordt ervaren.
Het verschil tussen zijn astronomisch/wetenschappelijke benadering en onze astrologisch/filosofische benadering ervaar ik als volgt; zijn visie sluit zaken buiten, onze visie omsluit al wat is..
Hij lijkt bewijzen te zoeken alvorens iets voor hem werkelijkheid is, wij aanvaarden al dat wat is en trachten het z’n plaats te geven in de aard van de dingen..

NB
In retrospectief besef ik mij dat ik even kritisch reageer op de kritiek als onze criticaster reageert op astrologie. Het is goed om te beseffen dat we allemaal mensen zijn die zich vastklampen aan onze vermeende zekerheden..
Reactie is hier het sleutel-woord, het is onze Maan die reageert in een poging tot zelfbehoud. Het zou beter zijn te creeeren, vanuit het Zelf een positieve inbreng in de wereld neer te zetten..
Verschillende realiteiten mogen naast elkaar bestaan, laten we vergelijken, maar niet oordelen, wie weet leren we iets van elkaar..

Smaragden Tafel

Maan,Zon :: 19 juli 2006

Hermes TrimegistosHet is waar.
Het is zeker.
Het is de volle waarheid.

Wat boven is, is gelijk aan wat beneden is, en wat beneden is, is gelijk aan wat boven is, opdat de wonderen van het Ene zich voltrekken.
En zoals alle dingen uit de Ene geworden zijn, door één middelaarschap, zo zijn alle dingen voortgekomen uit het Ene Ding door één enkele daad van aanpassing.

De vader ervan is de Zon, de moeder is de Maan.
De Lucht heeft het in haar schoot gedragen. De Aarde is de voedster.

De Vader van alle dingen is alomtegenwoordig.
Zijn Kracht is ongerept.
Scheid liefdevol, en met groot inzicht en wijsheid,
de Aarde van het Vuur, het fijngewevene van wat hard, dicht en gestold is.
Van de Aarde stijgt het op tot de Hemel, en daalt vandaar weer af tot de Aarde en neemt daarbij tot zich de kracht van hetgeen boven is, en die van hetgeen beneden is.

Zo zult ge de glorie van de ganse wereld bezitten,
en deswege zal alle duisternis van u vluchten.

Dit is de machtige Kracht aller Krachten,
omdat hij al het zachte zal overwinnen en al het harde zal doordringen.

Zo is de wereld geschapen.
Uit haar zullen, op dezelfde wijze, wondervolle scheppingen ontstaan.

Men heeft mij daarom de driewerf grote Hermes genoemd,
omdat ik de drie aanzichten van de Wijsheidsleer der ganse wereld bezit.

Volledig is wat ik over de werkzaamheid van de Zon gezegd heb.

Hermes Trismegistos

« Vorige pagina